PON 2014-2020

_PON 2 -AMBIENTI DIGITALI

PON- SMART CLASS

PON -SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI-10.2.2A-FSEPON-TO-2020-244

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YzA1ZDdjYzktYTllOS00Nzc0LWE4ZjMtMzE0ZmRmYWE4YTFmfEFQRHwwZDcyZDA5NS03Y2E1LTQ4ODUtYjU1Ny0zMzYwNjVlZDI5OTJ8dGltYnJhdG9fc2NhbnNpb25lXzIwMjAwOTE0XzEzMjIyNy5wZGZ8MGQ3MmQwOTUtN2NhNS00ODg1LWI1NTctMzM2MDY1ZWQyOTky

PON DIGITALBOARD – 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-322

PON “E-STATE INSIEME!” piano estate 2022

PON AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLE DELL’INFANZIA

PON CARE